Temat: Stop - wykreśl przemoc

Cele lekcji:

 - poznasz przypowieść Michela Piquemala pt. "Piekło i niebo"

 - przypomnisz sobie, czym charakteryzuje się przypowieść,

- streścisz utwór,

- uzasadnisz swoje zdanie na temat podanego plakatu,

- przypomnisz sobie, jak się pisze zaproszenie. 

 plakat zaczerpnięty z podręcznika "Między nami"