Temat: Kim jestem w świetle wiersza Wisławy Szymborskiej pt. "W zatrzęsieniu"


Temat: Brak porozumienia między ludźmi tematem wiersza Wisławy Szymborskiej pt. Na wieży Babel"

Cele lekcji:

 - przypomnisz  informacje o Wisławie Szymborskiej,

- poznasz wiersz "Na wieży Babel",

- określisz temat utworu, jego znaczenie, budowę, 

- wyjaśnisz znaczenie tytułu, przypomnisz przypowieść biblijną. 


"Forget it, forget me"

"In the car"

Stepping out

Thinking of him

Gdyby jedno z tych dzieł miało znaleźć się obok wiersza Szymborskiej, który obraz byś wybrał. Uzasadnij swój wybór. Podaj dwa argumenty. 

Temat: "Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono" - rozważania o heroicznej postawie bohaterki wiersza Wisławy Szymborskiej "Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej"

Cele lekcji:

- poznasz wiersz Wisławy Szymborskiej,

- nazwiesz cechy bohaterki,

- wyszukasz informacje, które nawiązują do autentycznych zdarzeń.


Ludwika Wawrzyńska - nauczycielka, w czasie II wojny światowej brała udział w tajnym nauczaniu.

Urodziła się w 1908 roku, przegrała walkę o życie w 1955 roku.

8 lutego 1955 roku w Warszawie w baraku hotelowym wybuchł pożar. W środku znajdowała się czwórka małych dzieci. Nie mogły się wydostać, ponieważ matka zamknęła drzwi baraku na kłódkę.

Bez zastanowienia rzuciła się na ratunek. Siekierą roztrzaskała okno i weszła do środka. Wyniosła na zewnątrz półroczną Anię, dwuletniego Ryszarda, następnie wróciła po trzyletnią Elżbietę. Na koniec uratowała najstarszego, prawie czteroletniego Marka. Na tym jednak nie poprzestała, rzuciła się w ogień, aby wynieść chociaż część dobytku rodziny. Wtedy zawalił się strop. Z ciężkimi obrażeniami została odwieziona do szpitala, po 10 dniach zmarła.

Zadanko

Napisz list oficjalny skierowany do burmistrza naszego miasta z prośbą o ustanowienie w Koźminie ulicy Ludwiki Wawrzyńskiej

Nacobezu

1. Prawy górny róg, miejscowość i data.

2. Lewy górny róg  - dane adresowe piszącego, nadawcy listu.

3. Na środku lub od połowy strony - dane adresata.

4. Zwrot grzecznościowy, np. Szanowny Panie Burmistrzu.

5. Pierwsza część listu - akapit - przedstawienie siebie oraz przyczyna napisania listu.

6. Druga części listu - akapit - uzasadnienie prośby, minimum dwa akapity.

7. Trzecia część listu - akapit- podsumowanie, wyrażenie nadziei na pozytywne rozpatrzenie prośby, itp.

8. Zwrot grzecznościowy, np. Z poważaniem lub Łączę wyrazy szacunku, itp.

9. Podpis - imię i nazwisko.