Zasady pracy na naszych spotkaniach

Zasady oceniania

Twoje prawa

Masz prawo:

- do zadawania pytań,

- do popełniania błędów,

- do gorszego dnia i nieprzygotowania (3 w semestrze),

- do rozwijania swoich zainteresowań, brania udziału w konkursach i projektach,

- odrabiania nieobowiązkowych zadań domowych,

- do informacji, która pomoże Ci poprawić błędy,

-do poprawy prac klasowych
i sprawdzianów,

- do zadań dodatkowych.

Twoje obowiązki

- masz jeden zeszyt przedmiotowy A4 oraz drugi zeszyt LEKTUROWNIK  A4

- LEKTUROWNIK prowadzisz według wskazówek, które otrzymasz przed omawianiem lektury,

- czytasz lektury w wyznaczonym terminie,

- jesteś zaangażowany w pracę na lekcji,

- zachowujesz wszystkie karty pracy, które otrzymujesz,

- dbasz o notatki,

- przygotowujesz się do sprawdzianów, prac klasowych,

- powtarzasz materiał w domu.

 

 


Oceniam

Twoje zaangażowanie.

Zwracam uwagę na to, czy wywiązujesz się ze swoich obowiązków.

Obserwuję, czy poprawiasz swoje błędy.

Ocenę otrzymasz dopiero po zakończeniu pracy nad danym zagadnieniem, nigdy w trakcie procesu uczenia się.

Podczas półrocza będą dwie prace klasowe, po których otrzymasz informację zwrotną, w jakim stopniu opanowałeś materiał i co musisz powtórzyć.

Ocenę otrzymujesz również za:

 - prace pisemne (min.3)

- dyktanda,

- pracę w grupach,

-czytanie,

- pracę dodatkową.

 

 

Pamiętaj, nie oceniam Ciebie, lecz Twoją wiedzę, postępy i wkład pracy!


Temat: Jak bezpiecznie korzystać z sieci?

Temat: Tolerancja, bądźmy tolerancyjni

11 listopada Święto Niepodległości

Andrzejki - zapraszam do zabawy