Pisownia "nie" z różnymi częściami mowy

Cele lekcji:

- będziesz wiedział, jak zapisujemy partykułę NIE  liczebnikami, czasownikami, rzeczownikami i przymiotnikami. 

 

Nacobezu

-  wymień zasady pisowni łącznej i rozdzielnej pisowni z partykułą " nie",

-  powiedz, jak pisze się partykułę "nie" z czasownikami, przymiotnikami, przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym, rzeczownikami, przysłówkami, liczebnikami.

- poprawnie napisz partykułę "nie" z wymienionymi częściami mowy.

Sprawdź, czy dobrze napisałeś!

Ferie niestety już się skończyły. Pogoda nie była sprzyjająca zabawom na dworze. Nie najlepiej czułem się w domu. Najczęściej byłem w nim sam. Nie miałem do kogo otworzyć ust. Niedobrze czułem się szczególnie, gdy zapadał zmrok. Niebezpieczeństwo mi nie groziło, ale nieswojo zachowywałem się do powrotu rodziców. Dopiero, gdy wszyscy wrócili do domu, panowała nieopisana radość. Nierzadko wyciągaliśmy gry planszowe albo czytaliśmy niesamowite historie. Nieraz szukaliśmy ciekawostek w Internecie, a potem układaliśmy nietuzinkowe historie. Nie tęskniłem za szkołą, ale miło zobaczyć swoich kolegów. 

Uzupełnij luki w podanych niżej przysłowiach wyrazem nie pisanym łącznie lub rozdzielnie.

Żeby kózka ………. skakała, to by nóżki ……… złamała.

Powiedziały jaskółki, że ……… dobre są spółki.

……… ma dymu bez ognia.

……… czyń drugiemu, co tobie ……… miłe.

……… szczęścia chodzą po ludziach.

Zgoda buduje, ……… zgoda rujnuje.

Kto pyta, ……… błądzi.

Z pustego i Salomon ……… naleje.