Temat: Opowieść o bohaterze - czytamy poemat Adama Mickiewicza pt. "Reduta Ordona"

Wojciech Kossak "Bitwa pod Olszynką Grochowską

  W 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe. Polacy nie mogli pogodzić się z utratą niepodległości, dlatego walki zbrojne przeciwko zaborcom były jednym ze sposobów odzyskania niepodległości. Niestety powstanie zakończyło się klęską. Jednym z ważnych epizodów była obrona Olszynki Grochowskiej pod Warszawą w 1831 r. Bitwa z Rosjanami okazała się zwycięska dla Polaków. Obronę Olszynki i Woli przedstawił w swoim utworze pt. "Reduta Ordona" Adam Mickiewicz

reduta - zamknięte, samodzielne dzieło fortyfikacyjne polowe lub półstałe na narysie koła, kwadratu lub wieloboku.

Julian Konstanty Ordon

1. Geneza "Reduty Ordona" (poematu epicko - lirycznego)

Adam Mickiewicz przebywał wówczas na emigracji. Nie mógł bezpośrednio uczestniczyć w powstaniu, po jego upadku, spotkał się ze Stefanem Garczyńskim, uczestnikiem powstania. Opowiedział poecie, jak tuż po zdobyciu reduty przez Rosjan nastąpił w niej wybuch amunicji. Wszyscy myśleli, że dokonał tego kpt. Julian Konstanty Ordon i, że sam przy tym zginął. Taką wersję opowiedział poecie Stefan Garczyński. Pod wrażeniem tej opowieści Mickiewicz napisał utwór o czynie Ordona, kreując go na bohatera narodowego. "Reduta Ordona" powstała w 1832 r. w Dreźnie.

Rzeczywiste losy Ordona były inne, przeżył wybuch, został  ranny. Mickiewicz spotkał go w Bułgarii w 1855 r.


Plan wydarzeń

1. Przybycie niezwykle licznego i wyposażonego w 200 armat oddziału Moskali.
2. Opis słabo wyposażonej (6 armat)reduty Ordona, kontrastującej z czarnym wojskiem.
3. Początek nierównego ostrzału.
4. Wtargnięcie Rosjan na rogatki.
5. Decyzja o podjęciu walki bronią ręczną.
6. Przewaga nieprzyjaciół.
7. Decyzja Ordona o wysadzeniu reduty.
8. Wieczny spokój dla polskich żołnierzy.

Narracja

1. Narratorem jest wojskowy, żołnierz artylerii, adiutant generała - Stefan Garczyński. Po bitwie opowiada o zdarzeniu Adamowi Mickiewiczowi. Poeta pod wpływem emocji pisze poemat.

2. Posługuje się opowiadaniem- całe tekst ujęty jest w cudzysłów.

3. Nie bierze bezpośredniego udziału w walce ("nam strzelać nie kazano"), relacjonuje przebieg bitwy, jest świadkiem wydarzeń,

4. Narrator bardzo emocjonalnie podchodzi do relacjonowanych wydarzeń, umieszcza swoje refleksje, formułuje wnioski.

 

Gatunek literacki - poemat opisowo -  refleksyjny. Łączy cechy liryki (budowa, refleksje) z epiką (narrator, zdarzenia)