Budowa opisu sytuacji

1. Wstęp - prezentacja miejsca, czasu i bohaterów  zdarzenia.

2. Rozwinięcie - dynamiczny opis zdarzenia - Pamiętaj o jedności czasu i miejsca.

3. Podsumowanie (może to być morał, pouczenie, wnioski na przyszłość)

Ważne

1. Buduj krótkie, zwięzłe zdania.

2.Możesz zmieniać formę czasowników. W rozpoczęciu najlepiej używać czasu przeszłego, w najważniejszym momencie możesz przejść  na czas teraźniejszy), np. Pogoda była przepiękna, ulicą spacerowało sporo ludzi (...). Nagle Tadeusz widzi nadjeżdżający samochód.

3. Wzbogać swoją wypowiedź odpowiednim słownictwem , dzięki któremu osiągniesz wrażenie tempa, dynamiczności, szybkości akcji: nagle, niespodziewanie, raptem, wtem, w pewnej chwili, naraz, jak grom z jasnego nieba, znienacka, nieoczekiwanie. Dzięki tym środkom językowym osiągniesz w swojej pracy wrażenie ruchu, wartką (szybką) akcję, oddasz prędkość ukazywanych zdarzeń, a przede wszystkim uzyskasz dynamiczność opisu, to znaczy wrażenie, że opisywane zdarzenia rozgrywają się na oczach czytelników. 

4. Możesz podkreślić nastrój, stosując odpowiednie słownictwo oraz dodać elementy  opisu przeżyć wewnętrznych.  

Treści, na które muszę zwrócić uwagę

Komentarz nauczyciela

1.      Wstęp – przedstaw miejsca, czas, bohaterów. Wprowadzenie. Akapit

 

2.      Opis konkretnego zdarzenia. Zwróć uwagę, czy nie zmieniłeś miejsca. Opisuj tylko samą akcję pod Arsenałem. Akapit

 

3.      Zastosuj słownictwo dynamizujące akcję: nagle, niespodziewanie, wtem, itp.

 

4.      Zwróć uwagę na przeżycia bohaterów.

 

 

5.      W najważniejszym momencie, w tym, w którym sam uznasz, zastosuj czas teraźniejszy (może to być zabicie esesmana przez Zośkę albo wyczołganie się Rudego z tyłu samochodu)

 

6.      Pamiętaj o zakończeniu, twojej opinii. Akapit

 

 

7.      Sprawdź czy masz trzy akapity.

 

 

8.      Przeczytaj swoją pracę zwróć uwagę, czy nie powtarzasz tych samych wyrazów w bliskim sąsiedztwie.

 

9.      Na zakończenie przyjrzyj się swojej pracy pod względem ortograficznym.