Temat: Zróżnicowanie polszczyzny - Język ogólnonarodowy, dialekty i gwary.

Cele lekcji:

 - rozumiesz pojęcie dialektu i gwary,

- potrafisz wskazać na mapie Polski rozmieszczenie dialektów,

- rozumiesz zjawisko stylizacji. 

Na podstawie notatki, która znajduje się w podręczniku na stronie 90 napisz, czym charakteryzuje się dialekt i gwara. Skup się na różnicach.