Temat: Prawdy życiowe w aforyzmach

Cele lekcji:

 - dowiesz się, co to jest aforyzm,

- zinterpretujesz poznane aforyzmy,

- omówisz budowę wybranych aforyzmów

ZAdania

1. Ze Słownika języka polskiego wypisz znaczenie słowa aforyzm  - podaj wyrazy bliskoznaczne

2. Przeczytaj podane aforyzmy Jerzego Stanisława Leca, narysuj uśmiechniętą buźkę na tych, które szczególnie są Ci bliskie.