Temat: Prawdy życiowe w aforyzmach

Cele lekcji:

 - dowiesz się, co to jest aforyzm,

- zinterpretujesz poznane aforyzmy,

- omówisz budowę wybranych aforyzmów

Jerzy Stanisław Lec

Czasem trzeba zamilknąć, żeby zostać wysłuchanym 

Popełnił zbrodnię, zabił człowieka w sobie

Do wysokiej myśli trzeba się wspiąć

Sumienie miał czyste, nieużywane

Ludzie, zauważyłem, lubią takie myśli, które nie zmuszają do myślenia


ZAdania

1. Ze Słownika języka polskiego wypisz znaczenie słowa aforyzm  - podaj wyrazy bliskoznaczne

2. Przeczytaj podane aforyzmy Jerzego Stanisława Leca, wybierz ten, który najbardziej Ci się podoba i uzasadnij swój wybór.

3. Wyszukaj w książkach, pieśniach, fraszkach, itp. aforyzmu. Przepisz do zeszytu, podaj źródło oraz autora