Jarosław Marek Rymkiewicz - (ur.1935), profesor nauk humanistycznych, poeta, eseista, krytyk literacki


Temat: Związek literatury i gramatyki w wierszu Jarosława Rymkiewicza


Cele lekcji:

 - poznasz wiersz Jarosława Rymkiewicza,

- wskażesz pytania, które zadaje podmiot liryczny,

- zapiszesz własnymi słowami spostrzeżenia poety,

- omówisz budowę utworu