Temat: Zdrowie jak wartość - bajka Ignacego Krasickiego pt. "Człowiek i zdrowie"

Cele lekcji:

- przypomnisz sobie informacje o Ignacym Krasickim,

- utrwalisz cechy bajki,

- poznasz bajkę  "Człowiek i zdrowie",

- rozpoznasz w tekście metafory i określisz ich funkcje,

- napiszesz krótką wypowiedź argumentacyjną,

- przypomnisz sobie, jak się pisze zaproszenie.

 

Download
schematy2-pdf-2.pdf
Adobe Acrobat Document 559.0 KB

1. Komu zadedykowałbyś tę bajkę, napisz kilkuzdaniową wypowiedź, w której uzasadnisz swoje zdanie. Zastosuj minimum dwa argumenty.

2. Sformułuj minimum 5 zasad zdrowego trybu życia dla swoich kolegów

i koleżanek, którzy korzystają ze zdalnej nauki. 

3. Napisz zaproszenie dla swoich kolegów i koleżanek z klasy na spotkanie
z dietetykiem na temat 
Jedz zdrowo. Zastosuj dwa argumenty

Oceń swoje zaproszenie

1. Nagłówek

2. Stałe elementy (kogo? na co?, kiedy się odbędzie? data i godzina, gdzie?, zachęta dwa argumenty, kto?

3. Zwróć uwagę na powtórzenia wyrazów. Postaraj się, aby w tak krótkim tekście nie powtórzył się żaden wyraz. 

4. Jeżeli masz wątpliwości, jak napisać wyraz, zastąp go innym.