1.      Przedstawienie postaci (nazwiska, szkoła, rodzina, odznaczenia, pełnione funkcje).

 

2.      Wygląd.

 

3.      Zainteresowania, talenty, pasje.

 

4.       Cechy charakteru poparte przykładami – charakterystyka bezpośrednia

 

5.      Przykłady zachowań, omówienie działań, opinie o bohaterze innych ludzi – charakterystyka pośrednia

 

6.      Opinia, ocena.

 

7.      Akapity  - 6

 

8.      Zwróć uwagę na powtórzenia wyrazów.

 

9.      Ortografia.

 

10.  Interpunkcja – pamiętaj o przecinkach w zdaniach złożonych. Koniecznie postaw przecinki przed: że, który, kiedy, gdy, więc, dlatego, jeśli.