Jak przygotować się do zajęć,  na których będziemy omawiać książkę

 

 „ Syzyfowe prace”

 

Aktywne czytanie
Notuj w zeszycie według instrukcji podczas czytania książki. Masz czas od połowy października. Dokładny termin uzgodnimy.

 

1.     Kilka zdań na temat autora powieści. Zadbaj o ciekawą graficzną notatkę oraz o ważne informacje (5 zdań)

 

2.    Świat przedstawiony w powieści.

 

Określ narratora.

 

Określ czas. Zanotuj własne spostrzeżenia.

 

Wynotuj miejsca, w których rozgrywają się poszczególne wydarzenia. Krótko zanotuj czego one dotyczą.

 

Wynotuj bohaterów, których będziesz spotykał podczas czytania, pisz własne refleksje na temat postaci.

 

3.    Zanotuj, jakie metody stosowali nauczyciele, aby zrusyfikować dzieci i młodzież.

 

4.    Jak bronili się bohaterowie przed rusyfikacją?

 

 

 

Sprawdź, czy dobrze przeczytałeś książkę, możesz zaznaczyć jedną dwie lub trzy odpowiedzi, jeśli uznasz, że są poprawne.

 

Rozdział I

 

1.      Kiedy rodzice przywieźli małego Marcinka do szkoły w Owczarach:

 

A.    była śnieżna  zima,

 

B.     chłopiec miał 8 lat,

 

C.     rozpoczynał się rok szkolny.

 

2.      O sytuacji majątkowej rodziców Marcina świadczą słowa:

 

A.    „u nas nie co dzień mięso na obiad”,

 

B.     „dlatego do was dziecko oddaję, bo mnie na korepetytora nie stać”,

 

C.     „choćbym się nawet szarpnął, to nie mam w domu kąta, gdzie bym guwernera ulokował”

 

 

 

Rozdział II

 

3.      Trudności Marcinka w szkole wynikały  z jego:

 

A.    niechęci do wysiłku,

 

B.     małej wiedzy ogólnej,

 

C.     nieznajomości języka rosyjskiego.

 

4.      Dyrektor Jaczmieniew przyjechał, aby:

 

A.    zwolnić nauczyciela z pracy,

 

B.     sprawdzić umiejętności uczniów,

 

C.     przeprowadzić w szkole wizytację.

 

5.      Wiechowski przed utratą posady został uratowany przez:

 

A.    wiejskie kobiety,

 

B.     zdolnych uczniów,

 

C.     swoich domowników.

 

Rozdział III

 

6.      Matka załatwiła Marcinkowi korepetycje u pana Majewskiego, który:

 

A.    egzaminował kandydatów do gimnazjum,

 

B.     zajmował stanowisko dyrektora gimnazjum,

 

C.     był nauczycielem matematyki.

 

Rozdział IV

 

7.      Do gimnazjum zostali przyjęci uczniowie, którzy:

 

A.    mieli zamożnych rodziców,

 

B.     pobierali lekcje u pana Majewskiego,

 

C.     byli najzdolniejszymi kandydatami.

 

8.      Stancja to :

 

A.    płatna stołówka dla dzieci,

 

B.     miejsce zamieszkania ucznia,

 

C.     niedrogi motela przedmieściach.

 

 

 

Rozdział V

 

9.      W pierwszym roku nauki w gimnazjum Marcin:

 

A.    był lekceważony przez starszych kolegów,

 

B.     uczył się solidnie mimo trudności z matematyką,

 

C.     podczas przerw brał udział w bitwie na kasztany.

 

Rozdział VI

 

10.  Miłość Marcina do matki znalazła wyraz w:

 

A.    przytulaniu się do niej,

 

B.     opowiadaniu jej o szkole,

 

C.     podarowaniu jej gałązek bzu.

 

Rozdział VII

 

11.  Konflikt między księdzem Wargulskim a inspektorem dotyczył:

 

A.    wyboru modlitwy, która miała kończyć mszę,

 

B.     zachowania uczniów w czasie śpiewania,

 

C.     języka, w którym uczniowie śpiewali hymn po nabożeństwie.

 

Rozdział VIII

 

12.  Przedstawieni w tym rozdziale nauczyciele:

 

A.    są do siebie podobni,

 

B.     zachowują się prawie identycznie,

 

C.     różnią się od siebie pod względem zachowania.

 

Rozdział IX

 

13.  Karą wymierzoną Borowiczowi i Szwarcowi za strzelanie w parku było:

 

A.    wyrzucenie ze szkoły,

 

B.     pozostawienie w kozie,

 

C.     wychłostanie przez woźnego.

 

Rozdział X

 

14.  Po ukończeniu  klasy VI Marcin spędzał wakacje:

 

A.    spotykając się  z Nogą,

 

B.     przesiadując  w zrobionej przez siebie kryjówce,

 

C.     chodząc po okolicznych łąkach ze strzelbą na ramieniu.

 

Rozdział XI

 

15.  Władze szkolne starały się wpływać n uczniów. Marcin Borowicz:

 

A.    pozostał obojętny,

 

B.     przeciwstawiał się temu,

 

C.     poddał się działaniom.

 

Rozdział XII

 

16.  Andrzej Radek w dzieciństwie:

 

A.    nieraz był bity za przewinienia,

 

B.     pilnował dworskich gęsi i prosiąt,

 

C.     przedrzeźniał miejscowego nauczyciela.

 

17.  Uczniowie z gimnazjum wyśmiewali Radka z powodu:

 

A.    bardzo nędznego ubioru,

 

B.     dobrych wyników w nauce,

 

C.     elementów gwarowych w mowie.

 

18.  Mimo trudności Andrzej Radek poradził sobie w klerykowskim gimnazjum dzięki:

 

A.    współpracy z kolegami,

 

B.     zdobyciu posady korepetytora,

 

C.     swoim zdolnościom i pracowitości.

 

Rozdział XIII

 

19.  Podczas niedzielnych zebrań uczniowie:

 

A.    czytali teksty wychwalające cara,

 

B.     studiowali utwory rosyjskich pisarzy,

 

C.     pisali wypracowania krytykujące Polskę.

 

Rozdział XIV

 

20.  Dopełnienia czytane na lekcji historii oczerniały Polskę i katolicyzm wyznawany przez Polaków:

 

A.    „Figa” Wałecki,

 

B.     Marcin Borowicz,

 

C.     Szlama Goldbaum

 

Rozdział XV

 

21.  Lekcja języka polskiego była wyjątkowa, ponieważ:

 

A.    głęboko poruszyła uczniów i nauczyciela,

 

B.     zaprezentowano na niej uczniom poezję patriotyczną,

 

C.     przypominała uczniom o walce Polaków o niepodległość.

 

Rozdział XVI

 

22.  Na górce u Gontali uczniowie:

 

A.    czytali zakazane utwory,

 

B.     odrabiali szkolne zadania,

 

C.     dyskutowali na różne tematy.

 

 

 

23.  Kto obrzucił Majewskiego błotem?

 

A.    Marcin Borowicz,

 

B.     Jędrzej Radek,

 

C.     Bernard Sieger

 

 

 

Rozdział XVII

 

24.  Matka wychowała Annę Stogowską na:

 

A.    żarliwą patriotkę,

 

B.     miłośniczkę literatury rosyjskiej,

 

C.     aktywną działaczkę społeczną.

 

25.  Marcin zakochany w Birucie wyznał miłość za pomocą:

 

A.    słów,

 

B.     gestów,

 

C.     spojrzeń.

 

Rozdział XVIII

 

26.  Radek spotkał Marcina rozpaczającego z powodu:

 

A.    zakończenia edukacji,

 

B.     wyjazdu ukochanej,

 

C.     zamknięcia stancji.