Znalezione obrazy dla zapytania praca klasowa

Zachęcam do powtórzenia

1. Czytanie ze zrozumieniem.

2. Wyjaśnienie związku frazeologicznego na podstawie tekstu.

3. Słowotwórstwo, analiza słowotwórcza, rodzina wyrazów.

4. Skrótowce.

5. Rozprawka.

Praca klasowa nr 3

Warto powtórzyć

1. "Treny" Jana Kochanowskiego - przeanalizuj treść trenów, sprawdziany, które dostałeś ode mnie oraz wiadomości na temat tego gatunku literackiego. Nie zapomnij powtórzyć informacji o Janie Kochanowskim.

2. "Żona modna" Ignacego Krasickiego

3. "Dziady cz. II" Adama Mickiewicza.

4. Cechy satyry, trenu i dramatu.

5. Czytanie ze zrozumieniem.

6. Opis przeżyć wewnętrznych.


Praca klasowa nr 4 - 5 czerwca 2018 roku

1. Czytanie ze zrozumieniem tekstu prozatorskiego, poetyckiego i dramatycznego.

2. Rodzaje rymów - (układ parzyste(sąsiadujące), krzyżowe, okalające oraz rodzaj, męskie i żeńskie).

3. Środki poetyckie - porównanie, rozbudowane porównanie(Odyseja), epitet, metafora, apostrofa.

4. Charakterystyka bohatera, który jest przykładem patriotyzmu. Proszę przygotować sobie charakterystykę bohatera z lektury obowiązkowej, np. "Syzyfowe prace", "Reduta Ordona", "Śmierć Pułkownika"

Ten ostatni utwór nie skończyliśmy omawiać, jednak bohater jest ciekawy i łatwy do opisania. Z tekstu wiersza można wywnioskować wszystkie składniki charakterystyki. Przypominam (przedstawienie postaci, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, dokonania i postawa patriotyczna, opinia)