"Cóż, należymy do narodu, którego losem jest strzelać do wroga brylantami" Stanisław Pigoń

Krzysztof Kamil Baczyński - poeta, (1921 - 1944)

Poległ w czwartym dniu Powstania Warszawskiego jako żołnierz batalionu "Parasol" - AK. Przedstawiciel pokolenia Kolumbów, pokolenia apokalipsy spełnionej. Kolega z klasy Alka, Zośki i Rudego. W swoich utworach poetyckich ukazywał wojnę pełną onirycznych i symbolicznych obrazów.


Temat: Metafora losu pokolenia doświadczonego przez wojnę w świetle wiersza Krzysztofa Kamila  Baczyńskiego pt. "Elegia o chłopcu polskim"

NaCoBeZu.

1. Znasz wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

2. Określasz temat i główną myśl utworu.

3. Charakteryzujesz podmiot liryczny.

4. Znasz pojęcie elegia.

5. Znasz i rozpoznajesz w tekście epitet, porównanie, przenośnie, zdrobnienie, apostrofę,  ożywienie, pytanie retoryczne - określasz również ich funkcję w wierszu.

6. Rozpoznajesz elementy rytmizacji (wers, rym, strofę, refren, liczbę sylab w wersie.