Adam Mickiewicz - wielki polski poeta, wieszcz narodowy (1798  - 1855)

wieszcz - poeta natchniony, poeta prorok


"Pan Tadeusz" - epopeja narodowa



Temat: Wschód słońca we fragmencie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza


Cele lekcji:

- poznasz fragment epopei narodowej pt. "Pan Tadeusz",

- poszukasz epitety w poetyckim opisie i określisz ich funkcję.